شک...
سه شنبه 13 بهمن 139415:27

هـــے….
بغـض لعنتــــے…
یا بشڪــن….
یــا حل شــو בر گلویــــم…
خـفه ڪــرבنـــــم….
عــاـבلانـــه نیستــــــ…..!!♥
Image result for ‫عکس نوشته زیبای عالی توئ‬‎

ﯾﻪ ﺩِﻝِ ﭘــــُـــــــﺮ … ×

ﯾﻪ ﻣـُـﺸـﺘـــــ ﺗﺮﺍﻣــــــــﺎﺩﻭﻝ .. ×

ﯾﻪ ﺷﯿـﺸـﻪ ﺍﻟﮑـُــﻞ .. ×

ﺧــﺪﺍﺣﺎﻓﻈـ ﺩﺭ ﮐـُـــﻞ … ×


Image result for ‫عکس نوشته زیبای عالی توئ‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


استثنا...
سه شنبه 13 بهمن 139415:19

عــآشقــآنـــہ نــمـے نویسـمــ בیگــــر !

اگـــر نوشتــــم…

בنبــآلـ ” مــפֿـآطبـــ פֿـآصـ ” نگــــرב !

چـــوלּ ڪســــے ارزشـــ ” פֿـآصـــ ” بـــوבלּ نــَـבآرهـ !


Image result for ‫عکس نوشته زیبای عالی توئ‬‎

غَـــریبہ پاکتــــ سیگارو بہ طرفَــم گرفتـــ
پُرسیــــــــــــــــــد…
نمیکِشیــــــــــــــ
خیلے‌ خَستہ گفتـــم:
خودم میکِشـمــــــ…
مَغـــــزم نمے ڪشہ


Image result for ‫عکس نوشته زیبای عالی دلقک‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


...زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور..
پنجشنبه 8 بهمن 139418:10

❌❌هـــــــــــــــــــــر ادمی اول عـــــــــــــاشق میشه ❌❌⇩⇩⇩

∅∅بعد اون دیـــــــــــــــــگه لاشــــــــــی میــــــــــشه▶▶

...

کـــــاشــــــــ 【زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور 】مــے شُــدَمــــــ
✘نــَـــہ 【✓زِنــــدِه بِه زور↻】
بــِه زور زِنْـده اَمـــــ∅،، بــِه زور✖

...

تَنهــــام ✌ چـــُون حُوصــِـله یهِ رابِطِـــه بَـچـــگونـــه رو ندارم…

وَگرنــــَـه کجُـــو کُــــلِه نیستـــم که کســـی منـــو نخـواد !! ✘

♬↓↓ﻋِﺸْﻘــﺎﯼِﺑـﮯْ پایهﺑـﮯْ ثباتﮐَﺸْــــــــﮑﮯ⇃⇂↹ْ ⚁⚂

♪⇓⇓ﺩﻭﺳتﺩﺍﺭَﻣــﺎﯼ چرﺕ،ﻣَﺼُﻨﻮﻋــﮯْ،ﻣَﺸْــــــﻘﮯْ⇊↻

⚃⚅ ♩⇟⇟ﻫﻴﭽــﮯْ ﺟز ﻏصّه و غم،ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﻪْ ﺗَــــــﺶْ ﻧــﮯْ↯↯↺ ⚄⚀

♬↧↧ﻋِﺸْـﻖْ ﻓَﻘَﻂْ خانِوادمُ و ﺍﻭﻥْ °•ﺑﺎﻼﻳــﮯْ•° ﻣَﺸْـــــﺘـﮯ

...

☜ﻣَـــــــــــــــﻦْ☞
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ➜➜
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم✘✘✘

★☜تَـــــک پَــــــــــــری☞
⇭یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
⇉⇇خَـــــــــــری✘✘✘

عکس نوشته - 5

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


خسته ام
دوشنبه 5 بهمن 139419:27⇐ اعــــصــاب•●♔ مـــن♔●•
⇐ لــ↯ــغـزنــ↯ــدس
⇐ از ↲اخــــــلاق ↳
⇐ گـــند⇡⇪⇡ خــــود
⇐ بکــــــاهیـــــــــد ⇣⇟⇣ . . .


عکس نوشته - 7


ٰمَٰغٰـٰـــــرٰوٰرَٰمٰ بٰـٰآٰ ٰهَٰرٰ ٰکِٰسٰےٰ صٰـٰمٰیٰـٰمٰےٰ
❂ نیــــــــــستمٰٰ ↯ ❂
❂ ↯نــــــــــزدیمِٰ َلآَٰــــسٰ ↯ ❂●
کهٰ ٰاَلآٰنٰ مٌٰـٰـٰوٰنٰدٰیٰمٰ خٰــــــــــــــــآٰص
....
↩↩ مـטּ یه عقرب دارم
ڪه اسمش زبونه ↓↓
← اگه نیش نخوردے
بدوטּ حسش نبوده ✔✔
000
عکس نوشته - 6
✔↩هے توووووو↪✔シ▂▂ خَـــــــــــز شـُــــدی اَز بَــس シ
دَس بِـه دَس شــُــــدی✘✘✘
☜تـــو هَـم واسَـم رَفتــی تـو لیســتِ
【اَمـــــــــــــــــوات】
☜وْاسِه شادیـــِه روحِـــت بُلّنــــــــد
【صَــلَــــــــــــــوات】

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


خارج از گود..
جمعه 2 بهمن 139412:21
????⇚دُنیـــــا⇛????
⇦اَگِـــه عِـــدالَــــت داشـــــتْ…➪
??⇚مَـــــرد⇛??
⇦??هَـــم بِـــکــــارَت داشـــــت??ْ…➪
✘ ﻫِﯽ داداش من ✘
?? ﻭﺍﺳِﻪ ﺍِﺛﺒﺎﺕِ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺖ??
✘ ﺑِﺠﺎ ﺍُﻓﺘﺎﺩَﻥ ﺭﻭ ﺩُﺧﺘَﺮِ ﻣَﺮﺩﻡ ✘
?? ﺭﻭ ﭘﺎﯼِ ﺧﻮﺩﺕ ﻭﺍﯾﺴﺎ ??
☜ ﺩُﺧﺘــَــ❥ـــــﺮ☞
??ﺣـُــــﺮﻣـَـــــﺖ داره??
☜ﻧـَـہ ☞
??ﻟِـــــــﺬَّﺕ ??

عکس نوشته - 3

❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙
❁MAT

عکس نوشته - 9

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


فاززز
جمعه 2 بهمن 139412:17

وقتی بـا یِکـی میــری تــو
??⇚فــــــــــازِ لـــــاو⇛??
✘بَقیِّــــــه رو نَکُــــنْ تــــو
??⇦فـــاضِــــــــــلاب⇨??

♖پُلایِ پُشتِ سَرِت♖
♗واسِه بَرگَشتِت لازِمِه♗
جِنــــــــــاب


عکس نوشته - 6


اَز ایــنکـــه

مَـجـبــورَم مُـحتَـرَمــانه
بــه بَـعــضــیـابِــفهَمــونَــم
کـه چِـشــم دیـدنشــون رو
نـَـــــدارَم↻حـالَــم بِـهَـم میــخــوره↻


(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


بله...
سه شنبه 29 دی 139414:40
با من خیلی سخته ما شدن ..

ولی توانا بود هر که با ما بود ..

...

کســـے که بهت میگـــﮧ בوست בارم

راس نمیگـــﮧ….

راس شـבه کـﮧ میگـــﮧ

...


آرومـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـ هستـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـم ولـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـے بـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـه مـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـوقعش

خیـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـلے شیـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـک و مجلسـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـے هـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـار مـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـے شـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـم.

..بہہہہہہہللللہ…

Image result for ‫اس ام اس شاخ باحال‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


شنیدی؟؟؟...
سه شنبه 29 دی 139414:34

شنیدے میگن عَلَف باس به دھن بزی شیرین بیاد؟
پس . . .

♚واس ما شـــــیـــــرینکاری نکن عَـــزیزم♚
گــــــرگـــــــا گـــیــــــاہ خوار نـــــیــــســـتن

Image result for ‫اس ام اس شاخ باحال‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


هی یاروووو...
چهارشنبه 23 دی 139414:04

هی یارو…
فک میکنی خیلی زرنگی که هرروز با یه نفری؟
اشتباه نکن!
زرنگ “استکانه”که از همه لب گرفته
زرنگ “افتابه ی”که مال همه رو دیده
زرنگ “پتو ی”مه رو همه خوابیده
زرنگ “سماوره” که دست به کمرمیشه تو میخوری
پس اینقدر افه نیا


Image result for ‫اس ام اس تیکه شاخ‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


فکرم..
يکشنبه 13 دی 13948:31

شک کرده بـودم کسی بین ماست

حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من

Image result for ‫عکس خیانت‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


من وتو
يکشنبه 13 دی 13948:25
Image result for ‫اس ام اس غمگین‬‎

هر دومون خیانت کردیم

من شب ها با گریه می خوابیدم

و تو با غریبه!

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


زبانم لال
شنبه 5 دی 139419:28

به من گفت برو گورِت رو گم کن …
و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !
کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :
“زبانم لال !”

Image result for ‫عکس های  عاشقانه غمگین‬‎

Image result for ‫عکس های  عاشقانه غمگین‬‎(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


تنهایم..
شنبه 5 دی 139419:16

سفر از چشم‌های تو مَحال بود

که ممکن شد

مرگ که دیگر محال نیست!

...

دارد برف میبارد همه خوشحال اند و من غمگین

آخر برف دارد رد پاهایت را می پوشاند

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


یلدا
دوشنبه 30 آذر 139413:20
Image result for ‫عکس زیبای یلدا‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


یلدا تون مبارک..
دوشنبه 30 آذر 139412:48

مهم نیست هندونه ی شب یلدات شیرین نباشه
یا انارات ترش از آب دراد
یا کدو تنبلی که بار میذاری بیمزه بشه
یا چند تا از گردوهایی که می شکونی پوک باشه
مهم اینه که کسی داری که یلدا رو بهت تبریک بگهImage result for ‫عکس زیبای یلدا‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


بیخیال
يکشنبه 22 آذر 139419:04

درد دارد وقتی من عاشقانه هایم را می نویسم

دیگران یاد عشقشان میفتند

و تو هنوز بی خیالی !


Image result for ‫عکس زیبای کارتونی جدایی‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


آره...
جمعه 20 آذر 139422:22

نوشت:سلام نفسم!!!!

در حالی که تازه بهم شب به خیر گفته بود!!!

هه!

چه اشتباه تلخی!!

!!

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


باش....
جمعه 20 آذر 139422:04

کسایی که اول رابطه بهت میگن بی احساس

همون لعنتی هایی هستن

که وقتی عاشقت کردن بهت میگن

منطقی باشImage result for ‫تصاویر کارتونی جدایی‬‎

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


هورا
چهارشنبه 18 آذر 139418:44

تو بردی… همه هورا کشیدند…

حالا پایت را از روی خرده های دلم بردار… کافیست…


(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)


تنهایی
چهارشنبه 18 آذر 139418:39

به مرگ هم نمی‌شود امید‌ بست

وقتی در تو

رسوب می‌کند

تنهایی!

(✿ ♥‿♥)m҉a҉r҉y҉a҉m҉(✿ ♥‿♥)کد وبلاگ
دانلود آهنگ جدید

ابزار های عاشقانه برای وبلاگ

کد زیبا سازی لینک ها

http://cafe-webniaz.ir/abzar/mouse/cursor/28.gif

http://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/gotoup/cod/cafe-barani.ir_gotoup.png

azseda.ir

کد های تغییر شکل عکس ها

کد پیغام خوش آمدگوییکد متحرک سازی عنوان وب